07 ธันวาคม 2553

โครงการผู้บริหารสัญจร

คณะแพทย์โรงพยาบาลพระยืน  มอบพวงมาลัยต้อนรับคณะผู้บริหารสัญจร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)   ที่มาเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระยืน  ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน หรือ SHA   เพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพโดยการมุ่งเน้นการพัฒนามิติทางด้านจิตใจ  สังคม ปรับเปลี่ยนระคุณภาพให้อยู่บนพื้นฐานของความรัก  ความเอื้ออาทร เป็นโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม    

นพ.นิรันดร มณีกานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยืน  กล่าวว่า  ต้องการให้ผู้ป่วยที่รักษาหรือใช้บริการ  รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้าน โดยเฉพาะเด็กที่เข้ารับการรักษา  ก็จะมีเปลเด็กไว้ให้นอนหรือระหว่างรอตรวจก็จะมีของเล่นไว้ให้

โครงการสร้างเสริมคุณภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน  จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้จากโรงพยาบาลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  ในด้านการพัฒนาคุณภาพโดยการผสมผสานแนวคิด SHA  ได้แก่ การนำมิติจิตใจ  การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยและการสร้างเสริมสุขภาพ  อีกทั้งรับฟังความคิดเห็น  ความต้องการในด้านการพัฒนาคุณภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพและค้นหาความต้องการ  เพื่อนำสู่การปรับปรุงสาธารณสุขของประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น