07 ธันวาคม 2553

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดขอนแก่น วางพานพุ่มถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช   พร้อมทั้งร่วมถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ภายในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งไฮไลท์ของงาน คือ การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  สำหรับปีนี้มีการแสดงพลุทั้งหมด 9 ชุด  ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่นำกล้องมาบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้เป็นที่ระลึก

 

นอกจากนั้นภายในพิธียังได้มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และแจกแผ่นซีดีภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้กับผู้ที่ร่วมลงนามถวายพระพร อีกทั้งยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีได้รับชมอีกด้วย

 

ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีถวายราชสการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 83 พรรษา  5 ธันวาคม 2553 ภายในงานมีการร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์  พิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีสงฆ์ การกล่าวถวายราชสดุดี นอกจากนี้ยังร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมณฑลทหารบกที่ 23 ได้อัญเชิญธงชาติขึ้นบนเวทีและกล่าวคำถวายสดุดีเนื่องในวันชาติอีกด้วย

 

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพ่อแห่งชาติ ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ ทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา อีกทั้งยังทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติ ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น