17 ธันวาคม 2553

ขก.จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ


นาคและญาติ ร่วมกันทำพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการ "อุปสมบทหมู่ 999 รูป ทั่วไทย ถวายพ่อหลวง" ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

โครงการ "อุปสมบทหมู่ 999 รูป ทั่วไทย ถวายพ่อหลวง" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อพสกนิกรไทยมายาวนาน และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และให้พสกนิกรชาวไทยได้ทำความดีถวายพ่อหลวง

 

พิธีวันนี้มีพระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

พิธีครั้งนี้ มีนาคเข้าบรรพชาอุปสมบทหมู่ 84 รูป ซึ่งทั้งหมดจะจำวัด  ที่วัดป่าบ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 23 ธันวาคม 2553 เป็นเวลา 9 วัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น