08 ธันวาคม 2553

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมกีฬานักเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองไฮขามเปี้ย อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  วิ่งธงประชาสัมพันธ์งานมหกรรมกีฬานักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่ 12 16 ธันวาคม 2553  โดยอำเภอบ้านแฮดเป็นเจ้าภาพ  โดยจะมีนักเรียนจากทั้ง 6  อำเภอเข้าร่วมการแข่งขัน

 นายพิพัฒน์  สินเธาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 กล่าวว่า การวิ่งธงครั้งนี้นอกจากเพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมกีฬานักเรียนแล้ว  ยังเป็นการระดมทุนเพื่อสมทุบทุนในการจัดงาน อีกด้วย

 มหกรรมกีฬานักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ประจำปี 2553  มีพิธีเปิดในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ที่สนามที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น