29 ธันวาคม 2553

ประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดขอนแก่น

องค์กรสตรี และทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น  เพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาของสตรีในจังหวัด รวมทั้งหาสาเหตุและข้อเสนอแนะในการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้

 ในงานได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายปัญหาสตรีในจังหวัด  ซึ่งพบว่า ปัญหาสำคัญในปัจจุบัน คือ ความเลื่อมล้ำ และความรุนแรง ซึ่งความเลื่อมล้ำ ได้แก่ การศึกษา การทำงาน และสิทธิในสังคม ซึ่งสังคมมักมีทัศนคติและค่านิยม ว่าผู้หญิงไม่สามารถทำงานบางอย่างได้เหมือนผู้ชาย เพราะแตกต่างกันด้านสรีระ อีกทั้งความรุนแรง ที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ ว่าผู้ชายยังคงใช้กำลังทำร้ายผู้หญิง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน

 นอกจากนั้นที่ประชุมได้คัดเลือก ตัวแทนสมัชชาระดับจังหวัด 14 คน เพื่อร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาค ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ในวันที่ 24 มกราคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น