07 ธันวาคม 2553

อีสานร่วมใจ สร้างความปลอดภัยใน ธปท.

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ทหาร  ตำรวจ  ชมรมธนาคารพาณิชย์และเครือข่ายด้านความปลอดภัย   เข้าร่วมเสวนาโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย  ประจำปี 2553  ภายใต้ชื่อ  อีสานร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในธนาคารแห่งประเทศไทย   ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น     เพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการระมัดระวัง    ความร่วมมือในการป้องกันภัยและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกละเมิดด้านความปลอดภัย   อีกทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงาน    โดยมีนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย  การสาธิตการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี    จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเก็บกู้วัตถุระเบิด  กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและ  บริษัท-

แอสตร้าเทคโนโลยี จำกัด

 

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย  มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  จึงต้องมีการระบบป้องกันภัยที่ดี และมีการนำเครื่องมือ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น