07 ธันวาคม 2553

พิธีเปิดเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด

บรรยากาศการแสดงจากนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น  ที่ร่วมแรงร่วมใจมาแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2553  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา   โดยการแสดงในพิธีเปิดปีนี้  เน้นการโชว์ที่บ่งบอกถึงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 84 พรรษา  พร้อมทั้งขบวนแห่  ที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถามศึกษาเขต 1- 5 และเขตมัธยมศึกษาที่ 25 ขอนแก่น   ซึ่งพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน   ที่เวทีกลาง  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  

งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น   จัดขึ้นทุกปีเพื่อแสดงเอกลักษณ์ความสวยงามของลายผ้าไหมของชาวขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมผ้าไหมที่สวยที่สุดในประเทศ เป็นการสืบถอดประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ประดุจพี่น้อง  ภายในงานมีการจัดการแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   งานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมและงานเดินแฟชั่นโชว์กิตติมศักดิ์ ณ ศาลาไหมทุกวัน  การ ประกวดนางงามไหมขอนแก่น กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การออกร้านธาราการชาด การออกสลากกาชาด   

นอกจากนั้น มีการมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ที่ได้รับถ้วยจากนายกรัฐมนตรีและเงินรางวัล   ชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ขบวนแห่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ขบวนแห่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3  // ขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  เข้าร่วมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น   ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น