28 กันยายน 2554

ประชุมรับรองมูลนิธิ

คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ประชุมเพื่อพิจารณาองค์กรภาคเอกชน 3 องค์กร ที่ยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และกองทุนสวัสดิการชุมชน

โดยมีองค์กรภาคเอกชน 3 องค์กร ที่ยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มีดังนี้1.มูลนิธิหัวใจดี 2.ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองโน 3.ศูนย์เครือข่ายเพื่อนพนักงานบริการหญิงจังหวัดขอนแก่น และกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 6 กองทุน ขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ดังนี้ 1. กองทุนสวัสดิการเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนตำบลชุมแพ 2.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจระเข้ 3.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังสรรค์ 4. กองทุนสวัสดิการสังคมท้องถิ่นตำบลโนนท่อน 5.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดเพียขอม 6.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงเมืองแอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น