29 กันยายน 2554

สังเกตการณ์ป้องกันน้ำท่วม

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่วัดระดับน้ำในคลองร่องเหมือง ซึ่งเป็นคลองน้ำที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ขณะนี้กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ชาวบ้านหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ติดบริเวณคลองร่องเหมือง วิตกกังวลว่าอาจทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในหมู่บ้าน

นายพีระพล พัฒนพีระเดช กล่าวว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีมาตรการดูแลการระบายน้ำที่คลองร่องเหมือง ซึ่งปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งกำชับไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น ให้ตรวจสอบระดับน้ำและคำนวณออกมา เพื่อหามาตรการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น