30 กันยายน 2554

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำนักงานปฏิรูป โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอีสาน ที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และรายได้ของประชาชน ที่เกิดจากความไม่เป็นธรรม จากนายจ้างหรือนายทุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น