29 กันยายน 2554

ผู้ว่าฯ สรุปอุทกภัยต่อนายกรัฐมนตรี

ห้องประชุมดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานประชุมนายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดขอนแก่นต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผ่านวีดีโอคอนฟราเรน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่น ต่อนากยกรัฐมนตรีว่า จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมแนวทางการป้องกันในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น โดยจะก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามแนวแม่น้ำพองยาว 4 กิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น