12 กันยายน 2554

หนีน้ำท่วมนา เปลี่ยนเวลาทำนาข้าว

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบ้านบึงสว่าง ตำบลบึงเนียม อย่างเร่งด่วนหลังจากมีฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน

โดยการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการหนีน้ำท่วมนา เปลี่ยนเวลาทำนาข้าว โดยรณรงค์เกษตรกรเปลี่ยนช่วงเวลาการทำนาใหม่ ให้งดทำนาปี โดยแบ่งเวลาทำนาออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายน และช่วงที่สองปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนกันยายน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น