12 กันยายน 2554

ลดปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคม

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม

โดยการร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดร่างขึ้น เพื่อลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ โดยมุ่งเน้น การควบคุมการบริโภค และควบคุมความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น