28 กันยายน 2554

สพป.ขก. จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณ

สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงาน เกษียณอย่างเปรมปรีดี เออลี่อย่างเปรมปรีดายกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการและขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2554 จำนวนทั้งสิ้น 56 ท่าน โดยมีมีนายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 หรือ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในงาน

ในงานนายสายัณห์ ผาน้อย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2554 เพื่อแสดงถึงการเชิดชูเกียรติคุณด้านการทำงาน สร้างความปรีดีแก่ผู้ได้รับมอบ และความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่มาร่วมงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น