30 กันยายน 2554

รองรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนนักธุรกิจด้านการเงินในตลาดการลงทุน AEC โดยมีนักลงทุนนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นสนใจร่วมงาน อาทิ นายชาญรงค์ บุริสตระกูล ประธานชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นและกรรมการผู้จัดการบริษัทพิมานกรุ๊ป เข้าร่วมฟังสัมมนา

โดยนายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเมจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงการเตรียมตัวรับมือกับ AEC ควรเรียนรู้ความต้องการของตลาดอาเซียน เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความเหมาะสมกับความต้องการและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น