12 กันยายน 2554

มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในโครงการมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554

โดยเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเชิดชูเกียรติ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่เยาวชนดีเด่น และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 82 ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น