27 กันยายน 2554

“พัฒนาครู Master Teacher”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูในสังกัดที่เป็น Master Teacher ให้มีเทคนิควิธีการสอนอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น งานนี้ได้รับเกียรติจากนายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งกล่าวว่า หากครู Master Teacher ในสังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 1 มีเทคนิคการสอนที่สมบูรณ์ จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายการผลักดันการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศประสบความสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น