30 กันยายน 2554

สทศ.เลื่อนสอบ GAT/PAT

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 จากเดิมสอบวันที่ 8 ถึง 11 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็นสอบวันที่ 19 – 20 และ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามสอบทั่วประเทศ และประกาศผลสอบวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่เสียสิทธิ์ในการสอบ GAT/PAT ตลอดจนไม่กระทบต่อการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมและได้รับผลกระทบในขณะนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น