30 กันยายน 2554

มอบเงินสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ

ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ราย มอบเงินสนับสนุนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาแห่งชาติ ขอนแก่นเกมส์ ครั้งที่40 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 ซึ่งขณะนี้มีผู้มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่ส่วนราชการจังหวัดแล้วทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,932,500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น