27 กันยายน 2554

ซักซ้อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉิน

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ฝึกซ้อมดับเพลงและฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเสร้างความมั่นใจในระบบป้องกันภัย

โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ มีทั้งเหล่าคณะผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดของโรงแรม สร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนจริง ทั้งการเกิดอุบัติไฟไหม้ในห้องพัก รวมถึงการหนีไฟทางออกจากด้านอาคารมุมสูง โดยผ่านการช่วยเหลือของพนักงานของทางเทศบาลนครขอนแก่นที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น