13 กันยายน 2554

พัฒนาเครือข่าย To Be Number One ในอีสาน

จังหวัดขอนแก่นขยายกิจกรรมในโครงการ To Be Number One จัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนอีสาน สืบสานพระปณิธาน โครงการ To Be Number One เพื่อสืบสานพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

โดยในงาน ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน พร้อมทั้งมีข้าราชการในสังกัดสาธารณสุข ผู้บริหารและนักเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานในการประชุมวิชาการโครงการ To Be Number One

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น