13 กันยายน 2554

KKU. Show and Share 2011 ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โชว์ผลงานเด่นของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 5

ภายในงานมีการนำเสนอซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อกระตุ้นการพัฒนางาน และนำผลงานความรู้ไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีผลงานจำนวน 6 ประเภท คือ ผลงานด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี ผลงานด้านบริการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และผลงานด้านการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น