26 กันยายน 2554

ค่าแรง 300 ศก.จะวอดวายหรือไปโลด

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมาที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดย 4 องค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,สมาคมโรงแรมไทยภาคอีสาน, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจไทย(สสวท.) จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันเปิดเวทีเสวนาในประเด็นค่าแรง 300 เศรษฐกิจจะวอดวายหรือไปโลด พูดถึงความเป็นไปได้หรือไม่ในกรณีค่าแรง 300บาท ที่จะปรับขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทนั้น ในแต่ละภาคส่วนธุรกิจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าจ้างแรงงาน อีกทั้งจะส่งผลให้แล้ว จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นรวม 3% และจะทำให้กำไรเฉลี่ยลดลงในภาพรวมประมาณ 3% และจะทำให้อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะเขตที่การคมนาคมขนส่งสะดวกเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น