27 กันยายน 2554

สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเต็มพิกัดที่เขื่อนสามารถรองรับได้ประกอบกับน้ำจากจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิกำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทำให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดมีผลกระทบอย่างรุ่นแรง อาจทำให้เกิดความสูญเสียได้ในทุกระดับ

โดยสรุปผลการบริการจัดการน้ำได้ ดังนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำปีนี้มากกว่าทุกปี 69 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายออก 31.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากกว่าปริมาณน้ำที่ระบายออก 37.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9 เซนติเมตร

ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ดำเนินการให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้านเหนือน้ำ และด้านท้ายน้ำน้อยที่สุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น โดยได้ระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นมา และปัจจุบันยังมีความจำเป็นต้องระบายน้ำต่อไปอีก จนกว่าระดับในอ่างเก็บน้ำลดลงถึงระดับเก็บกักปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น