29 กันยายน 2554

สรุปปราบปรามอาชญากรรม

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมสรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม โดยที่ประชุมมีการนำเสนอสรุปการปราบปรามอาชญากรรม ในเดือนสิงหาคมกลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ลดลงร้อยละ 22.22 กลุ่มที่2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ลดลงร้อยละ 6.25 กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลง 5.36

สำหรับร้อยละของการจับกุมเดือนสิงหาคม 2554 กลุ่มที่ 1 จับกุมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 4.76 กลุ่มที่ 2 จับกุมลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 8.13 และกลุ่มที่ 3 จับกุมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.84

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น