28 กันยายน 2554

มอบรถสามล้อโยกแก่ผู้พิการ

นางสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบรถสามล้อโยกแก่ผู้พิการในจังหวัดขอนแก่น ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการเข้าถึงบริการ ให้แก่ผู้พิการรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการและผู้สูงอายุกับจังหวัด จำนวน 49 คัน คันละ 5,500 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 269,500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น