28 กันยายน 2554

สัมมนามาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลหรือ CMMU ร่วมกับบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)
สัมมนามาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ ในธุรกิจทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ภายในงานมีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบัติขององค์กรในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในทุกภาคส่วน ในหัวข้อ มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ระเบิดจากข้างในเพื่อความยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น