17 มีนาคม 2554

การสัมมนาหลักสูตรการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs


ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย  เข้าร่วมสัมมนาโครงการ การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554 ที่ห้องบรรยายรวม ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC

 

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งสรรหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการผลิต  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ 

 

ภายในงานได้รับเกียรติ นายธนวัตน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา  นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และนายอาทิตย์  วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ฟังบรรยายหัวข้อ  โอกาสของผู้ประกอบการ SMEs ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ต่อด้วยหัวข้อ ระบบการค้าบนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs   ทำความเข้าใจวัสดุท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ  ต่อด้วยการฟังบรรยายจากอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวข้อ การออบแบบ ปัจจัยสำคัญในการสร้างความต่างของสินค้า และปิดท้ายการฟังสัมมนาหัวข้อ กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับงานสร้างสรรค์ของ SMEs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น