17 มีนาคม 2554

อบรมโครงการ Polis ตำรวจภูธรภาค4


ข้าราชการตำรวจภูธรภาค4 จาก11จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 4  เข้าอบรมโครงการระบบฐานข้อมูล Polie  ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยฝ่ายอำนวยการ 9 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค4 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทคอนโทรล ดาด้า(ประเทศไทย) จำกัด 

 

การอบรมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลหลักพื้นฐานของตำรวจ  ตามโครงการโปลิศในฐานข้อมูลคดีอาญาและคดีจราจรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์    ซึ่งระบบฐานข้อมูลโปลิศเป็นระบบจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมสถิติข้อมูลด้านคดีอาญาและจราจร  รวมถึงการเชื่องโยงกับเครือข่ายข้อมูลกรมการปกครอง  กรมการขนส่งทางบก  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการป้องกันปรามปราบอาชญากรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น