10 มีนาคม 2554

ตร.ภ4 อบรมการต่อต้านการค้ามนุษย์


สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียที่กำหนดให้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งภูมิภาคเอเชีย ดำเนินการในประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้สามารถตอบสนองต่ออาชญากรรมการค้ามนุษย์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้ได้ทำงานร่วมกับกองบัญชาการศึกษาและมีมติเห็นชอบร่วมกันในการนำสูตรอาเซียนมาเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์

            

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและการจัดการเบื้องต้น กับคดีการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงที ให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าอาชญากรรมการค้ามนุษย์ดำเนินการอย่างไร ในแง่มุมของการจัดหา การขนส่งเคลื่อนย้าย มีความเข้าใจความสำคัญของการระบุตัวเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เข้าใจความสำคัญของข้อมูล ข่าวกรองด้านการค้ามนุษย์ สามารถวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล

         

ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร จำนวน 30 คน จากตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น