07 มีนาคม 2554

เร่งแก้ไขสภาพภูมิอากาศไทย


นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานบัญชีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือร่วมหาแนวทางลดโลกร้อน ที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์

ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น

 

งานวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์ รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งรองเลขาธิการได้กล่าวถึงความสำคัญในการทำรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดโลกร้อน

 

การประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อ "รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ" ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการวางแผนแนวทางการลดโลกร้อนที่ถูกต้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น