22 มีนาคม 2554

กิจกรรม ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์


ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 กว่า 200 นาย เข้ารับการอบรมกิจกรรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ  ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของตำรวจ ในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน สมาชิกชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดทั้งการแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรู้ความเข้าใจในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเพื่อให้ประชาชนมีศรัทธา เชื่อมั่น และพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

                 

ตำรวจที่เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในเรื่อง การแสวงหาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาจราจร , การสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม ,  ศิลปะการพูดและการถ่ายทอด หลักการวิเคราะห์  , ปัญหาชุมชนและเทคนิคการป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชน , เทคนิคการป้องกันอาชญากรรม , กระบวนการงานชุมชนสัมพันธ์ และการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์สู่ความสำเร็จกับงานตำรวจ , บทบาทตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์งานชุมชนสัมพันธ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น