24 มีนาคม 2554

จัดการคุณภาพน้ำขก.


สมาชิกเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางน้ำ ภาคประชาชน อ.อุบลรัตน์ อ.น้ำพอง และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการคุณภาพน้ำพื้นที่แม่น้ำพอง และแม่น้ำชี จังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

 

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการคุณภาพน้ำในจังหวัด ซึ่งเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางน้ำต้องเฝ้าดูและตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นที่แม่น้ำพอง และแม่น้ำชี 3 ช่วง คือ ช่วงการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวไปฤดูร้อน  ช่วงต้นฝน  และช่วงที่เกิดปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณการไหลของน้ำน้อย  ซึ่งทั้ง 3 ช่วง จะส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างฉับพลัน และจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่บริเวณนั้น

 

ประชุมลงมติว่า สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในปีนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำพื้นที่แม่น้ำพอง และแม่น้ำชี มากนั้น เนื่องจากปีนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมดมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งสามารถปล่อยระบายน้ำออกมาได้เรื่อยๆ เพื่อรักษาความสมดุลระบบนิเวศบริเวณนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น