30 มีนาคม 2554

วันนัดพบแรงงาน


ประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการหางาน  เข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน   สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น   เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพของประชาชน  และให้ความช่วยเหลือหางานทำ  ให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้าง  ผู้ว่างงาน  รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสพบปะกับสถานประกอบการโดยตรง  ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการว่างงานของประชาชน   

 

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก  เนื่องจากผู้สมัครงานจะได้สมัครงาน  และเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับตัวแทนนายจ้าง   และสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งมีหน่วยงานและบริษัท จำนวน 33 บริษัท  อัตรางานว่าง  5,000 อัตรา  และแผนกที่ต้องการมากที่สุด คือ ฝ่ายผลิต

 

ขณะที่ประชาชนบางส่วนที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ  ที่โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธ์  จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้แรงงานไทยที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีข้อมูลในการตัดสินใจที่จะไปทำงานต่างประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู้ ทักษะ มีความพร้อมที่จะไปทำงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไปต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกหลอกหลวงไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากเป็นงานที่มีรายได้สูงกว่าการทำงานในต่างประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น