17 มีนาคม 2554

การบริหารแรงงานรองรับการค้าเสรี

นายวิทูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวในการบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแรงงานเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี ว่า การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซี่ยนส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี่ยนมีตลาดกว้างขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่งถูกลง ขณะเดียวกันถ้าผู้ผลิต ผลิตสินค้าแบบเดียวกันกับประเทศคู่ค้าที่เป็นสมาชิกอาเซี่ยนแต่มีต้นทุนที่ถูกกว่า เช่น สินค้าเกษตรจากจีนที่มีต้นทุนถูกกว่า ทำให้สินค้าเกษตรของไทยขายได้ลำบาก  ส่วนด้านแรงงานจะมีทั้งผลดีและผลเสีย สถานประกอบการบางแห่งอาจต้องเพิ่มการจ้างแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ขณะเดียวกันสถานประกอบการขนาดเล็กอาจต้องปิดตัวลงเพราะแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้

 

 

นายวิฑูรย์ กล่าวอีกว่า  ในปี 2558 แรงงานที่ทำงานด้านสถาปนิก อาจารย์ แพทย์ พยาบาล  นักบัญชี วิศวกร นักกฎหมาย จะสามารถทำงานในประเทศสมาชิกอาเซี่ยน ได้อย่างเสรี เช่น ชาวฟิลิปินส์อาจมาทำงานเป็นพยาบาลในประเทศไทยได้อย่างเสรี  หรือคนไทยอาจไปทำงานเป็นวิศวกรในประเทศเวียดนามได้เช่นกัน  แต่ประเด็นที่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยต้องพิจารณา คือ เรื่องค่าจ้างของแรงงานต่างชาติที่ถูกกว่าแรงงานไทย  แรงงานบางชาติขยัน สู้งาน อาจทำให้แรงงานไทยเสียเปรียบในตลาดแรงงาน ขณะที่แรงงานไทยบางคนมีทักษะที่ดีกว่าก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของนายจ้าง เป็นต้น

 

โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแรงงานเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี  จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ที่ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล มีผู้แทนสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นร่วมรับฟังกว่า 100 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น