02 มีนาคม 2554

ปฎิบัติการฝนหลวง


นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงแผนปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2554 นี้ว่า ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 3 หน่วย หน่วยแรกจัดตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยที่ 2 จัดตั้งที่จังหวัดขอนแก่น และหน่วยที่ 3 จัดตั้งที่จังหวัดนครราชสีมา โดยในระยะแรกจัดเริ่มปฎิบัติการทำฝนหลวงที่หน่วยจังหวัดอุบลราชธานี หลังพบว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และยโสธร กำลังประสบปัญหาภัยแล้งพืชผลทางการเกษตรกำลังขาดแคลนน้ำรวมถึงน้ำในการอุปโภคบริโภค เพราะฤดูแล้งในปีนี้มาเร็วกว่าปีที่ผ่านมาประกอบกับเกษตรกรได้ทำการทำนาปรังจำนวนมาก โดยในวันที่ 5 มีนาคมเป็นต้นไปจะทำฝนหลวงเฉลี่ยวันละ 4 - 6 เที่ยวบินต่อวัน โดยใช้เครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นกาซ่าในการทำฝนหลวงจำนวน 2 ลำ หากพื้นที่ดังกล่าวประสบภัยแล้งและต้องการฝนหลวงเพิ่มมากขึ้น ทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงก็จะเพิ่มเที่ยวบินในการทำฝนหลวง ส่วนหน่วยปฎิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาจะเริ่มทำฝนหลวงภายในเดือนเมษายน

ผู้อำนวยการศูนย์ปฺบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นกล่าวต่อไปว่า ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ฤดูฝนที่มาเร็วในปีนี้จะทำให้ปลายปีจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง จึงอยากให้เกษตรกรได้ติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ได้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียได้จากปัญหาการขาดแคลนน้ำ และทางศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงก็พร้อมรับมือกับการทำฝนหลวงช่วยเหลือประชน ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครรราชสีมา ยังคงมีปริมาณมากซึ่งจะสามารถมีน้ำใช้ไปตลอดฤดูแล้งปีน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น