29 มีนาคม 2554

สร้างวินัยการขับขี่รถสองแถว


พนักงานขับรถสองแถวในจังหวัดขอนแก่น รับฟังแนวทางการสร้างวินัยจราจรในงาน "การอบรมพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง จังหวัดขอนแก่น" ที่จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  และตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ผู้ขับขี่ และลดปัญหาจราจรแออัดในตัวเมืองขอนแก่น

 

ซึ่งงานครั้งนี้จัดที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกล่าวถึง ปัญหาจราจรในตัวเมืองขอนแก่น ที่มักติดขัดบริเวณหน้าบ.ข.ส. บริเวณหน้าโรงเรียนสนามบินและโรงเรียนกัลยาณวัตร บริเวณตลาดบ้านดอน และถนนหน้าเมือง กลางเมือง หลังเมือง และถนนศรีจันทร์ โดยช่วงเวลาที่จราจรมักติดขัดคือ ช่วงเช้าตั้งแต่ 06.30-08.30 น.และช่วงเย็น 16.30-18.00 น.

 

โดยสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด คือ การไม่มีวินัยขับขี่ของรถสองแถว ซึ่งพนักงานขับรถมักจอดรถซ้อนคัน จอดรถแช่ และจอดรถไม่ตามป้ายให้จอด  ซึ่งสาเหตุเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ โดยการเสริมสร้างความมีวินัยจราจรแก่ผู้ขับขี่ ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาจราจรติดขัดคลี่คลายลงได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น