11 มีนาคม 2554

อันตรายจากภูมิอากาศแปรปรวน


สภาพภูมิประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติจากภัยธรรมชาติหลายครั้ง เช่น เมื่อปีที่แล้วเกิดน้ำท่วมเกือบทั่วประเทศ หรือปีนี้ที่ต้องรับมือกับแหล่งน้ำต่างๆในประเทศที่กำลังแห้งขอด สร้างความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  ซึ่งภัยธรรมชาติที่คนในประเทศกำลังเผชิญเหล่านี้ มาจากน้ำมือของมนุษย์

 

ผลจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้ทุกภูมิภาคของประเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ในด้านของเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรต้องพึ่งน้ำฝนเพื่อมาหล่อเลี้ยงผลผลิตที่ตนปลูก แต่ภาวะโลกร้อนทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยน ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและเกิดน้ำท่วมอย่างหนัก สร้างความเดือดร้อนต่อรายได้ของเกษตรกร

 

แต่ที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำของประเทศ  ซึ่งแหล่งน้ำนั้นถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทย แต่ปัจจุบันภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนและปริมาณฝนปลายปี จึงทำให้แหล่งน้ำตามภูมิภาคต่างๆในฤดูร้อน  มีปริมาณน้ำลดลง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ฝนจะตกอีก เพราะฤดูกาลและสภาพอากาศขณะนี้แปรปรวน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ดังเดิม

 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์เผชิญอยู่นี้ ยังส่งผลถึงปัจจัยต่างๆของมนุษย์ เช่น อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และปัจจุบันมนุษย์กำลังเผชิญวิกฤติข้าวยากหมากแพง จากการทำลายสภาพอากาศของมนุษย์เอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น