11 มีนาคม 2554

ประชุมสภาอุตฯ


 

ในการประชุมสภาอุตสาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนมีนาคมที่ห้องประชุมศิริธนชัย สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นที่มีนายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม  มีการนำเสนอสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม 2554 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคมที่ผ่านมาขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนและจากเดือนก่อน ทั้งทางด้านอุปทานจากภาคอุตสากรรมขยายตัว และด้านอุปสงค์จากการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวตามรายได้เกษตรกรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี การเบิกจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ

 

สอดคล้องกับรายงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ซึ่งรายงานภาวการณ์ส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  สำหรับแนวโน้มการลงทุนในเดือนมีนาคมปีนี้ คาดว่าการลงทุนจะทรงตัว แม้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ก็ยังคงเปราะบาง เนื่องจากสถานการณ์ทางเมืองแลความขัดแย้งในสังคมที่ยังไม่มั่นคง รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในลิเบียที่อาจส่งผลต่อราคาน้ำมัน  ส่วนกิจการที่นักลงทุนยังคงให้ความสนใจ คือ กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด และกิจการเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือเป็นการขยายทุนจากเดิม

 

การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าประชุมบางท่านแสดงความห่วงใยเรื่องการค้าเสรีอาเซี่ยนในอีก 4 ปีข้างหน้า ที่จะส่งผลต่อภูมิภาคพร้อมเสนอให้นักธุรกิจปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น