22 มีนาคม 2554

ค่ายลูกเสือ ทส. รุ่น 2


ผู้นำชุมชนและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น 150 คน ร่วมฝึกอบรมลูกเสือทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น – อุดรธานี อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2554

 

โดยพิธีเปิดค่ายลูกเสือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ซึ่งกล่าวว่า การจัดค่ายลูกเสือครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาความรู้และส่งเสริมบทบาทของลูกเสือในการบำเพ็ญประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลงานรูปธรรม

 

ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายลูกเสือนั้น ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักการลูกเสือ ทส.  การฝึกระเบียบวินัยลูกเสือ การเข้าค่ายพักแรม และการแสดงรอบกองไฟ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น