10 มีนาคม 2554

มะเร็งท่อน้ำดีป้องกันได้


นักวิชาการจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และนักวิชาการของไทย ที่ศึกษาวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 96 ปี ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น ที่โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมหารือแก้ปัญหา พยาธิใบไม้ตับ ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งคร่าชีวิตประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18.6% และประชากรภาคเหนือ 10% 

 

โรคพยาธิใบไม้ตับมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดดิบๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อน เช่น ก้อยปลาดิบ ปลาส้ม ปลาร้าดิบ  เมื่อคน รวมทั้ง แมว สุนัข ทานอาการเหล่านี้เข้าไป แล้วอุจจาระปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำ และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโรค

 

การป้องกันให้ห่างไกลจากโรคนี้ ต้องรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดให้สุกอย่างดีด้วยความร้อน และถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อตัดวงจรจากการแพร่ระบาดโรค

 

ในงานนี้นอกจากจะมีนักวิชาการจากทั่วโลกมาร่วมการประชุมแล้ว  ยังมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาเล่าประสบการณ์การรณรงค์ทานอาหารถูกสุขลักษณะ ตามหมู่บ้านต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น