11 มีนาคม 2554

ป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2554 ผ่านระบบวิดีโอคินเฟอร์เรนซ์ VCS กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล   

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานสถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการเตรียมรับมือภัยแล้ง ในปี 2554 ซึ่งพบว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ มีปริมาณต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลให้หลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 40 จังหวัด ครอบคลุม 291 อำเภอ 1,966 ตำบล ราษฎรเดือดร้อนกว่า 1.04 ล้านครัวเรือน 3.52 ล้านคน

 

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ไม่น่ามีปัญหาในปีนี้ เนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์ปริมาณน้ำกักเก็บไว้พอเพียงสำหรับช่วงฤดูร้อน  แต่อย่างไรก็ไม่ควรประมาท

 

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นางสุพรรัตน์ แสงมาลี  กล่าวว่า ปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีงบประมาณจากรัฐบาลในการเยียวยาภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น 50 ล้านบาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น