23 มีนาคม 2554

เตือนพายุฤดูร้อน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ฉบับที่ 3 (13/2554) ว่า หมอกบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วในวันที่ 23 มี.ค.54   ประกอบกับช่วงนี้มีอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน จึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

 

โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ หลังจากนั้นอากาศเย็นจะลดลง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนหมอกเระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ในช่วงวันที่  23-24 มี.ค.54 และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบนอย่างใกล้ชิดต่อไป  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น