28 มีนาคม 2554

เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ


สมัชชาภาคีและผู้ปฎิบัติงานในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การทำงาน และระดมความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมเกี่ยวกับกลไกและสถานการณ์การทำงานกับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ภาคอีสาน  ที่ต้นหว้ารีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล กล่าวถึงแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล มีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจากข้อมูลกองแผนงานและสารสนเทศ เผยปัจจุบันพื้นที่ภาคอีสาน มีแรงงานข้ามชาติจาก พม่า ลาว กัมพูชา ทั้งสิ้น 25,238 คน ซึ่งในอนาคตหากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนี่งในสมาคมอาเซียนแล้ว  จะมีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น