25 มีนาคม 2554

ป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ

 สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDs ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน


 

งานนี้จัดโดยมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ หรือเอดส์เน็ท สำนักงานภาคอีสาน เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเน้นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

 

แรงงานข้ามชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งแรงงานที่เข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมายและหลบหลีกกฎหมาย ซึ่งทำให้เอดส์เน็ทเข้าดำเนินงานดูแลแรงงานข้ามชาติยากมากขึ้น

 

ซึ่งการดำเนินงานในปีนี้  เอดส์เน็ท เน้นการขยายขอบเขตการป้องกัน HIV/AIDs ให้กับแรงงานข้ามชาติ ในกลุ่ม 5 อาชีพ คือ ประมง, ประมงต่อเนื่อง, เกษตรกรรม, ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมโรงงาน โดยเน้นการจัดกิจจกรรมให้บริการความรู้ป้องกันเอดส์ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น