30 มีนาคม 2554

ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย


โครงการขยายผลการยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและสร้างกลุ่มประกอบคุณภาพ  จัดขึ้นที่อาคารแก่นนครออฟฟิตปาร์ค ริมบึงแก่นนคร โดยสภาอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุต      สาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมซอฟแวร์สำหรับผู้ประกอบการ SME ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิศวกรรมซอฟแวร์ปละการพัฒนาซอฟแวร์ที่เป็นระบบ  นายสุพันธ์ มงคลสุธี  รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บอกว่า ปัจจุบันมีเด็กรุ่นใหม่ สนใจจะประกอบอาชีพงานด้านอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์เพิ่มมากขึ้น  


นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานภาครัฐ  จะผลักดันเรื่อง open ซอร์ท  เพื่อให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายลงและจะก่อตั้งศูนย์ Call center เพื่อให้ข้อมูลด้านซอฟท์แวร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น