28 มีนาคม 2554

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา  เวลา 20.30-21.30 น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อนหรือ  60 Earth Hour 2011 Plus  มากกว่าการปิดไฟให้โลกพัก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมๆ กันกับกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่อีก 5 เมืองในประเทศไทย พร้อมกับเมืองต่างๆทั่วโลกกว่า 4,616 เมือง 128 ประเทศ  เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

 

โดยได้ทำการปิดไฟทั่วทั้งบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสถานที่สำคัญทุกจุดทั่ว ทั้งจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งนอกจากจะมีการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว  ยังมีกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้การลดภาวะโลกร้อน อาทิ การขี่จักรยาน การปลูกต้นไม้ หรือการเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์

 

ผลสรุปกิจกรรมการปิดไฟ 1 ชั่วโมงของจังหวัดขอนแก่น สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 50,685 บาท 7 สตางค์  คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 10,157 กิโลกรัม  คิดเป็นการปิดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13,762 เครื่อง เท่ากับการผิดหลอด 36 วัตต์ จำนวน 55,048 หลอด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น