30 มีนาคม 2554

เตรียมพิธีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมการจัดพิธีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือการเตรียมพร้อม การจัดพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 6 เมษายน

 

โดย"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " เป็นวันที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น