28 มีนาคม 2554

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดขึ้นโดยสำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณและ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ  สำนักงาน กปร. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

 

โดยพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

ภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   บนเวทีมีการเสวนาเรื่อง ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตพอเพียง และ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

การจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  เป็นการจัดนิทรรศการในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง  และการนำเสนอเทคนิคพิเศษรูปแบบใหม่  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ตามพระราชดำริให้กว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น