25 มีนาคม 2554

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2

ผู้ที่ติดอยู่บนอาคารสูงร้องขอความช่วยเหลือจากเหตุการณ์จำลองเพลิงไหม้   โครงการการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง  ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  โดยกองอำนวยการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานต่างๆทีเกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมภายในหน่วยงานของตัวเองให้เกิดความตระหนักในความปลอดภัยในชีวิต ร่วมกายและทรัพย์สินของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และสถานประกอบการ

การฝึกซ้อมครั้งนี้  เป็นสถานการณ์สมมุติเหตุการณ์  มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาเที่ยวชมงานการแสดงดนตรีที่ตึกคอมโฆษะ  ขณะที่วงดนตรีกำลังทำการแสดง  มีวัยรุ่น 2กลุ่ม กระทบกระทั่งกันและปาขวดน้ำใส่กัน จนเกิดเหตุยกพวกทำร้ายกัน กลุ่มหนึ่งวิ่งหนีเข้าไปด้านบนของอาคารโรงแรมเพื่อหลบภัย  มีการกระทบกระทั่งกันจนเกิดเพลิงไหม้และรุกลามขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนมีผู้พบเหตุและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และชุดผจญเพลิงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และชุดผจญเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น ก็สามารถควบคุมเพลิงได้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยลงจากอาคารได้อย่างปลอดภัย

จากสถานการณ์สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทวีความรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น   โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ ที่มีการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่จำนวนมาก   หากเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง จะนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลก  ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสาธารณภัยจะเกิดขึ้นเมื่อใด และในรูปแบบใด  การฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น  ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ความพร้อม ของเครื่องอุปกรณ์ในการเชิญเหตุ  และสำคัญความพร้อมของบุคลากรในการเผชิญเหตุระงับเหตุ คือ หน่วยกู้ภัย  หรือบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้คนหรือหน่วยกู้ชีพ  ที่เข้าไปคัดแยกผู้ประสบภัยนำส่งสถานพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและทางชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น